08-01-2019 Communicatie

Communicatie is voor veel leden een lastig onderwerp, zie hier wat zij maakten.Moderne communicatie door Ad Snel


Pake mei pakesizzer door Anneke Aagtjes
Deze foto werd gekozen om in de Courant geplaatst te worden.


Schotel van de sterrenwacht door Anneke Aagtjes


Gesprek op afstand door Anneke Brouwers


Terechtwijzing door Feico Hofstra


Communicatie door Hidde Wiegersma


Communicatie bij wateroverlast door Janny Kamstra-Werkhoven


Super oor door Johan Vellinga


Communicatie door lichtjes? Door Karel Jongsma


Wat is communicatie door Marla Vernoy


Gesprek tussen parkeerwachters in Marokko door Neeltje Valkhof


Onderonsje door Sieb Hoekstra