07-03-2017 Landbouw en Veeteelt

Landbouw en Veeteelt is een ruim begrip, we vinden dat Tuinbouw er ook onder valt.
Ziehier wat er zoal werd ingeleverd:


Anneke Aagtjes. Uien voorraad.


Anneke Brouwer. Het koppen van de tulpen.


Fred van der Zwet. Schoven vlas.


Herman Huiberts. Stier en koe.


Jaap Sinnema. Franse stier.


Jan Joustra. Pake met zijn kleinzoon aan het werk.


Janny Kamstra-Werkhoven. Koe achter raster. Deze foto werd in de Nieuwe Dockumer Courant geplaatst.Karel Jongsma. Spoor in het graan.


Marla Vernoy. Ploegsporen.


Neeltje Valkhof. Varkens buiten.


Peter Tromp. Ploegen zoals het vroeger ging.


Sieb Hoekstra. Combine aan het werk.


Sytse Smits. Kalf.