Contact

Samenstelling van het bestuur

Voorzitter:  
Neeltje Valkhof   voorzitter@skaedenljocht.nl           tel.: 0511-472160

Penningmeester:
Sieb Hoekstra     penningmeester@skaedenljocht.nl  tel: 0519-293611

Bestuurslid:
Hilko Hofstra      bestuurslid@skaedenljocht.nl           tel: 06-43480921

Bestuurslid:
Fred van der Zwet  fredvdzwet@gmail.com                tel: 06-33154396

Secretaris:
Sytse Smits         secretaris@skaedenljocht.nl            tel: 06-30683376
adres:
secretariaat Fotoclub Skaed & Ljocht
De Woudhorne 62
9101NN Dokkum

In te leveren digitale foto's mailen naar:  
fotobox@skaedenljocht.nl of een afdruk meebrengen op de clubavond

De contributie bedraagt   35,00 per jaar
Lidmaatschap fotobond (vrijwillig) 18,00 per jaar

Bankrekening nr. NL45RABO0307802361 tnv Skaed en Ljocht

Activiteiten commissie:
Fred van der Zwet   fredvdzwet@gmail.com

Webmaster: Neeltje Valkhof