27-09-2016 Vrij onderwerp

De eerste clubavond heeft als thema: Vrij Onderwerp.
Een ieder is dus vrij in te sturen wat hij of zij een mooie foto vindt.
Het resutaat ziet u hier:


Molen in de vesting Bourtange gemaakt door Anneke Brouwers.


Mannen op een bankje in Napels gemaakt door Fred van der Zwet.


Salamander gemaakt door Janny Kamstra-Werkhoven.


Strobalen bij de Goddeloze Singel Feanwâlden gemaakt door Neeltje Valkhof.


Brug over het van Starkenborgkanaal gemaakt door Tim Groeneveld